Servisler

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Girişim fikrinin hukuksal anlamda korunmasından, marka ve patent hukukuna değin alanı kapsayan özellikle girişimlerin başlangıç aşamasında önem taşıyan hukuk dalıdır.

Sözleşmeler Hukuku

Girişimciler için önem taşıyan gizlilik sözleşmesinden, şirket kuruluş sözleşmesine, yatırım sözleşmesinden, özel sözleşme kayıtlarına kadar geniş bir alanı kapsayan önemli bir hukuk dalıdır.

Şirketler Hukuku

Doğru şirket türünün seçimi, şirketin kuruluşu, şirket organlarının hukuki ve cezai sorumlulukları, şirketin bölünmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi gibi hayati derece önem taşımaktadır.

Girişim Sermayesi ve Yatırım Hukuku

Şirketin büyüme sürecindeki finansman ve sermaye kaynaklarına ilişkin işlemlerdeki hukuki durumlardan, yatırım alma aşamasında ki hukuki düzenlemelere değin geniş bir alanı kapsamaktadır.

Bilişim, Teknoloji ve E-Ticaret Hukuku

Veri güvenliğinden, web sayfalarında bulunması gereken hukuksal metinlere, e-ticaret şirketlerine hukuksal danışmanlıktan, yapay zeka hukukuna değin geniş ve dinamik bir alanı kapsar.

Vergi, İş ve Rekabet Hukuku

Girişimcilerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirmesi, iş ve sosyal güvenlik uygulamalarını bilmesi ve haksız rekabete uğramaması için girişim hukukunun yan dalları dediğimiz bu dallarda da hizmet vermekteyiz.