Kişisel Veri, Teknoloji ve E-Ticaret Hukuku Nedir?

Teknolojinin hızla ilerlemesi sebebiyle hukuk bu hıza itici güç olmuştur. Bilişim, Teknoloji ve E-Ticaret Hukuku ise bu alandaki hukuki düzenlemeleri, sınırlamaları ve koruma hususlarını düzenleyen hukuk dallarıdır.

Kişisel Veri,Teknoloji ve E-Ticaret Hukuku Neden Var ?

Bilişim ve teknolojik çalışmaların hukuksal karşılıklarını ifade etmektedir. Teknolojik gelişmelerin hızla ilerliyor olması regülasyonlarında bu hızı yakalaması gereğini ortaya çıkarmaktadır

Biz Ne Yapıyoruz ?

Özellikle kişisel verilere ilişkin önemli çalışmalar gerçekleştiren Startuplegalist ekibi büyük çaplı firmaların KVKK’ya uyumluluğu konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yapay zeka , blockchain gibi teknolojilerin hayatımıza girmeye başlamasıyla birlikte bunların kanuni güvencelerinin ve tanımlanmalarının yapılması gerekmektedir. Çalışmalarımızda bu süreçlerin hukuki boyutlarını inceliyoruz. Blockchain uygulaması tarafından şifrelenmiş verinin hukuki güvencesi, otonom araçların karıştığı kazalardaki hukuki süreç, yapay zeka tarafından ortaya çıkarılan eserin telif hakkı gibi birçok konuya çözüm arıyor ve çalışmalarımızın teknolojinin ilerlemesinde aktör olması arzusundayız.

Diğer Faaliyet Alanlarımız

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Girişim fikrinin hukuksal anlamda korunmasından, marka ve patent hukukuna değin alanı kapsayan özellikle girişimlerin başlangıç aşamasında önem taşıyan hukuk dalıdır.

Sözleşmeler Hukuku

Girişimciler için önem taşıyan gizlilik sözleşmesinden, şirket kuruluş sözleşmesine, yatırım sözleşmesinden, özel sözleşme kayıtlarına kadar geniş bir alanı kapsayan önemli bir hukuk dalıdır.

Şirketler Hukuku

Doğru şirket türünün seçimi, şirketin kuruluşu, şirket organlarının hukuki ve cezai sorumlulukları, şirketin bölünmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi gibi hayati derece önem taşımaktadır.