Vergi, İş ve Rekabet Hukuku Nedir?

Vergi hukuku, Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır.

 

İş Hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-isçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır.

 

Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur.

 

Vergi, İş ve Rekabet Hukuku Neden Var?

Girişimciler özellikle mükellef kaydı, defter tutma, fatura ve vergi türleri gibi vergi hukukuna kaim hukuk dallarında hukuki desteğe ihtiyaç duymaktadır.

 

Girişimcinin şirketleştikten sonra bünyesinde çalıştırdığı işcilerle olan ilişkileri net bir şekilde yasal zemine oturtması gerekmektedir. Buna ek olarak rekabet hukuka da girişimcilerin haksız rekabete uğramaması için önem taşır.
 

Biz Ne Yapıyoruz?

Girişimlerde yaşanan vergisel sıkıntılar, iş hukukuna ilişkin sıkıntılar, rekabet hukukna ilişkin olası uyuşmazlıkların önüne geçmek için bu alanlarda gerek blog yazılarımızla ve diğer servislerimizle hizmet vermekteyiz.

Diğer Faaliyet Alanlarımız

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Girişim fikrinin hukuksal anlamda korunmasından, marka ve patent hukukuna değin alanı kapsayan özellikle girişimlerin başlangıç aşamasında önem taşıyan hukuk dalıdır.

Sözleşmeler Hukuku

Girişimciler için önem taşıyan gizlilik sözleşmesinden, şirket kuruluş sözleşmesine, yatırım sözleşmesinden, özel sözleşme kayıtlarına kadar geniş bir alanı kapsayan önemli bir hukuk dalıdır.

Şirketler Hukuku

Doğru şirket türünün seçimi, şirketin kuruluşu, şirket organlarının hukuki ve cezai sorumlulukları, şirketin bölünmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi gibi hayati derece önem taşımaktadır.