Ticari Şirket Nedir ?

Şirketler hukukunun konusunu oluşturan ticari şirket, bir veya birden fazla kişinin, irade beyanlarına uygun olarak düzenlenen yazılı bir sözleşme çerçevesince emek, mal veya haklarını ortak bir unvan altında, kar amacı saikiyle kanunlara uygun olarak seçilen şirket türüne göre kurulabilen ortaklıklar şeklinde tanımlanabilmektedir.

 

Şirketler, kişi unsuru, sözleşme unsuru, sermaye unsuru, ortak amaç unsuru ve birlikte çalışma unsuru olmak üzere beş temel unsurdan oluşurlar.

Şirket Türleri

Bir şirket kurmaya karar veren girişimci öncelikle, kurmayı düşündüğü şirket türünü iyi bir şekilde saptamalıdır. Şirketler, düzenlenen kanun açısından, tüzel kişiliği açısından, şahıs-sermaye ortaklığının ayrımı açısından, ortakların sorumluğu açısından farklı türlere ayrılmaktadır.

 

Hukukumuzda, borçlar kanununda düzenlenen adi şirket, TTK’ da düzenlenen kollektif, komandit, anonim ve limited şirket olmak üzere beş temel şirket türü bulunmaktadır. Ayrıca özel kanunlarda da kooperatifler, bankalar, sigorta şirketleri gibi şirket türleri de düzenlenmiştir.

 

Şirket Türünün Seçimi

Girişimciler kendi imkanlarına göre ve almak istedikleri sorumluluğa göre şirket türünün seçimini bir profesyonelle yapmalıdır. Örneğin adi şirket sahibi girişimci veya girişimciler, ortaklığın üçüncü kişiye karşı şirket borçlarından dolayı sınırsız ve birinci derece sorumlularken, anonim şirket sahibi girişimciler, sadece şirkete koymayı üstlendikleri sermaye miktarı ile sınırlı ve sadece şirkete karşı sorumludur.

 

Yine anonim şirket kurulumu için en az 50.000 TL gerekirken Limited Şirket için en az 10.000 TL gerekmesi, şirket türleri arasında sorumluluk, şirket organları, toplantı ve karar nisapları açısından farklar bulunması gibi basit örnekler şirket türlerinin birbirinden ayrılmasında aydınlatıcı birer nokta olacaklardır.

Yasal olarak ticari bir faaliyette bulunmanın en önemli gereksinimi şirket kurmaktır. Şirket kurmak başlangıçta maliyetli ve zor gözükse de pek çok avantajı içerisinde bulundurur. Özellikle sermaye şirketlerinde istisnalar saklı kalmak kaydıyla konulan sermaye kadar sorumlu olmanız, fatura kesebilmeniz, vergi dairesi numaranızın olması için, vergi beyanında bulunabilmeniz hatta Yatırım alabilmeniz için şirket kurulmuş olması gerekir.

 

Özellikle girişimcilerin şahıs şirketlerinden sermaye şirketlerine geçmesinin en büyük sebeplerinden biri de gelirinin belirli bir kısmı aşmasından sonra %35 lik gelir vergisinden ziyade %20’ye değin bir vergi oranına ticari şirket kurarak ulaşabilmesidir.

Ticaret şirketleri, TTK’ da öngörülen kuruluş şartlarının yerine getirilmesi ve ticaret siciline tescil ve ilan edilmesiyle tüzel kişilik kazanabilmektedir.  Şirket kuruluşunda özellikle aşağıda bahsedeceğimiz kriterleri netleştirmenin yararınıza olacaktır.

  • Şirket türünüzü net bir şekilde belirleyin.
  • Şirket esas sözleşmesini eksiksiz bir şekilde hazırlamak için bir uzmana danışın yoksa anonim şirket kurmaya çalışırken müdürleri yazarsınız J
  • Şirketin işletme amacını ve konusunu, unvanını, merkezini kararlaştırın
  • Şirketin sermayesini ve sermayenin ödenme şeklini belirleyin ve esas sözleşmeyle kayda geçirin.
  • Şirketin sermayesine konabilecek olan diğer unsurların değerlerini ve bu değer karşılığında verilecek payları belirleyin.
  • Şirketin pay senetlerini ve pay senetlerinin türlerini, her payın itibari değerini, ödenmesinin şekli ve şartlarını mümkünse profesyonel destek alarak belirleyin.
  • Şirketin organlarını yani kısacası şirkette yer alacak kişileri ve sorumluluklarını belirleyin.
  • Şirketin birleşme, bölünme veya farklı durumlara karşı kar dağılımını ve şartları belirleyin.

Bunlar gibi detaylı maddelerle bilgi sahibi olmak ve sözleşme örneklerini incelemek için web sayfamızın hukuk rehberi bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

Özellikle girişimcilerin şirket kuruluş aşamasında ve kuruluşundan sonraki aşamalarda bir hukuk uzmanından ve mali müşavirden destek alması, şirketinizde doğabilecek ihtilafların önüne geçmek ve sizin haklarınızı, sorumluluklarınızı ve yükümlülüklerinizi net bir şekilde bilmeniz açısından önem taşımaktadır.

 

Genel anlamda bilgi sahibi olmak için web sayfamızı inceleyebilir, sorularını bizlere iletebilirsiniz.

Diğer Faaliyet Alanlarımız

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Girişim fikrinin hukuksal anlamda korunmasından, marka ve patent hukukuna değin alanı kapsayan özellikle girişimlerin başlangıç aşamasında önem taşıyan hukuk dalıdır.

Sözleşmeler Hukuku

Girişimciler için önem taşıyan gizlilik sözleşmesinden, şirket kuruluş sözleşmesine, yatırım sözleşmesinden, özel sözleşme kayıtlarına kadar geniş bir alanı kapsayan önemli bir hukuk dalıdır.

Şirketler Hukuku

Doğru şirket türünün seçimi, şirketin kuruluşu, şirket organlarının hukuki ve cezai sorumlulukları, şirketin bölünmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi gibi hayati derece önem taşımaktadır.

We help interesting companies create and improve industry products and services through long lasting relationships.