Sözleşmeler Hukuku Nedir?

Sözleşmeler Hukuku, taraflar arasında hukuki ilişkinin tarafların iradelerine uygun olarak kurulması ve yürütülmesi bakımından önem kazanmış olup hemen her konuya ilişkin olarak sözleşmeler düzenlenebilmektedir. Sözleşmeler hukuku da bu ihtiyaçtan doğmuş olup sözleşmelere dair her olguyu içeren hukuk dalı olarak ifade edilebilir.

 

Girişimciler için önem taşıyan gizlilik sözleşmesinden, şirket kuruluş sözleşmesine, yatırım sözleşmesinden, özel sözleşme kayıtlarına kadar geniş bir alanı kapsayan önemli bir hukuk dalıdır.

Sözleşmeler Hukuku Neden Var?

Sözleşmeler taraflar arasında gündeme gelebilecek ve bir veya her iki tarafın aleyhine olabilecek durumların tespit edilerek açığa çıkarılması ve her iki tarafın da iradesine uygun sağlıklı bir hukuki ilişkinin kurulması, tarafların sözleşmeden doğan haklarının korunması bakımından önemli ve gereklidir.

 

Girişimciler için de doğru şirket türü ve yatırımcıyı bulmanın ileride doğacak sorunlar bakımından hayati öneme haiz olduğu dikkate alındığında doğru sözleşmenin yapılması ve ihtiyaca uygun anlaşmanın sağlanması sözleşmeler hukukunun önemini yansıtmaktadır.

Biz Ne Yapıyoruz?

Girişimlere ilişkin fikrin korunmasından çıkışa kadarki süreçte sözleşmelerin hazırlanması, taraflarca hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi ve gerekli noktaların düzeltilmesi, sözleşmelerde yer alan ve aleyhe haksız bir sonuç doğurabilecek hususların tespiti, ticari sözleşmelerin hazırlanması konularında hizmet sunmaktayız.

Hizmet Verdiğimiz Sözleşme Tipleri

Sözleşmeler

 • Term Sheet
 • Gizlilik Sözleşmesi
 • Pay Sahipleri Sözleşmesi
 • Pay Alım Sözleşmesi
 • Şirket Pay Devri, Birleşme ve Devralmaya İlişkin Sözleşmeler
 • Franchising sözleşmeleri

Sözleşmelerdeki Kayıtlar

 • Drag along – Tag along
 • Preferred stock
 • Right of first refusal
 • Dilution – Anti-Dilution
 • Preempition right
 • Call option – Put option

Diğer Sözleşme Tipleri

 • Kira sözleşmeleri
 • Arsa payı karşılığı kat yapımı (inşaat) sözleşmeleri
 • Taşeron – Müteahhit sözleşmeleri
 • Eser sözleşmeleri
 • Hizmet sözleşmeleri

Danışmanlık Alın!

Danışmanlık Başvurusu

Diğer Faaliyet Alanlarımız

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Girişim fikrinin hukuksal anlamda korunmasından, marka ve patent hukukuna değin alanı kapsayan özellikle girişimlerin başlangıç aşamasında önem taşıyan hukuk dalıdır.

Sözleşmeler Hukuku

Girişimciler için önem taşıyan gizlilik sözleşmesinden, şirket kuruluş sözleşmesine, yatırım sözleşmesinden, özel sözleşme kayıtlarına kadar geniş bir alanı kapsayan önemli bir hukuk dalıdır.

Şirketler Hukuku

Doğru şirket türünün seçimi, şirketin kuruluşu, şirket organlarının hukuki ve cezai sorumlulukları, şirketin bölünmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi gibi hayati derece önem taşımaktadır.