Girişim Sermayesi ve Yatırım Hukuku Nedir ?

Şirketin büyüme sürecindeki finansman ve sermaye kaynaklarına ilişkin işlemlerdeki hukuki durumlardan, yatırım alma aşamasında ki hukuki düzenlemelere değin geniş bir alanı kapsamaktadır.

 

Yatırım şartlarını özetleyen ve girişimci ile yatırımcının muhatap olduğu ilk ciddi belge olan Term Sheet ile başlayan ve çeşitli yatırım aşamaları ile devam eden süreçte girişimci ile yatırımcının önem arz eden haklarını korumak ve elde tutmak amacıyla yaptıkları ve fikri birlikte daha da büyütmek için yaptıkları anlaşmalar bütünü şeklinde özetleyebiliriz. Burada yapılacak sözleşmelerdeki maddeler şirketin gelecekteki konumu bakımından her iki taraf açısından da büyük öneme sahiptir.

Girişim Sermayesi ve Yatırım Hukuku Neden Var ?

Bu aşamada yapılacak sözleşmelerdeki maddeler şirketin gelecekteki konumu bakımından her iki taraf açısından da büyük öneme sahiptir. Özetlemek gerekirse; sermaye artırımı veya azaltımı, şirketin tasfiyesi, iflası, esas sözleşme, kar payı ve dağıtımı, hisseler üzerindeki sınırlamalar, kredi ilişkileri, bütçe, şirketin önemli varlıkları, kilit konumdaki personelin durumu hakkında karar verebilme, şube işleri, iş alanı üzerinde karar yetkisi gibi konular üzerinde yapılan görüşmeler bu kapsamdadır.

Biz Ne Yapıyoruz?

 

Girişimlere ilişkin fikrin korunmasından çıkışa kadarki süreçte sözleşmelerin hazırlanması, taraflarca hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi ve gerekli noktaların düzeltilmesi, sözleşmelerde yer alan ve aleyhe haksız bir sonuç doğurabilecek hususların tespiti, ticari sözleşmelerin hazırlanması konularında hizmet sunmaktayız.

İstatistik (2014 GTB)

İstatistiklerle Yatırımlar ve Startuplar

0

Kuluçka Merkezi

0

Melek Yatırım Ağı

0

Yatırımcı

0

Startup

Danışmanlık Alın!

Danışmanlık Başvurusu

Diğer Faaliyet Alanlarımız

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Girişim fikrinin hukuksal anlamda korunmasından, marka ve patent hukukuna değin alanı kapsayan özellikle girişimlerin başlangıç aşamasında önem taşıyan hukuk dalıdır.

Sözleşmeler Hukuku

Girişimciler için önem taşıyan gizlilik sözleşmesinden, şirket kuruluş sözleşmesine, yatırım sözleşmesinden, özel sözleşme kayıtlarına kadar geniş bir alanı kapsayan önemli bir hukuk dalıdır.

Şirketler Hukuku

Doğru şirket türünün seçimi, şirketin kuruluşu, şirket organlarının hukuki ve cezai sorumlulukları, şirketin bölünmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi gibi hayati derece önem taşımaktadır.