Ticari Hayatta Bilişim Suçları

1990′ lardan itibaren bilgisayar ve internet kullanımın artmasıyla beraber hayatımızı kolaylaştıran bu çağda teknolojinin de gelişmesiyle birlikte bu teknolojinin kötüye kullanılması artmıştır. Böylece bilişim suçu ya da siber suç anlamına gelen yeni suç alanları ortaya çıkmıştır. Siber suç, bir bilgisayarın suçun nesnesi olduğu (korsanlık, kimlik avı, spam) veya bir suç işlemede (çocuk pornografisi, nefret suçları) kullanılan bir suç olarak tanımlanır.

Siber suçlular, kişisel bilgilere, ticari ticari sırlara erişmek veya kötü niyetli amaçlarla kullanmak ve ayrıca iletişim ve belge veya veri saklama için de bilgisayar teknolojisi kullanabilirler.Bu yasadışı faaliyetleri gerçekleştiren suçlulara genellikle korsan da denir. Genel olarak siber suç bilgisayar suçu olarak da bilinir. Bilişim suçları en çok karşımıza ticari hayatta çıkmaktadır. Banka dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığı, gasp etme, özelleştirilmiş bilginin çalınması edimlerinde olduğu gibi diğer dolandırıcılık biçimleri örnek olarak sayılabilir. Bilişim suçu işlenme yöntemlerinden biri olan kredi kartı sahtekârlıklarında; sahte müracaat, sahte kart üretimi, sistemi kırarak bilgilerini alma kablosuz ağ hırsızlığı gibi usullerle bilişim suçları işlenmektedir. Sahte müracaat yönteminde; gerçek kişilerin kimlik bilgileri elde edilip o şahıslar adına şahısların rızası olmadan bankalara müracaat edilerek kredi kartı çıkartılıp kullanılmaktadır.

Sahte kart üretiminde; limiti yüksek kredi kartları ve şifre bilgileriyle ya da banka adına gönderilen sahte mailler ya da bankalar adına sahte internet sitesi açılması ve internete girmek için kablosuz ağı kullananlardan bilgi hırsızlığı gibi yollarla yapılmaktadır.* Ayrıca doğrudan kullanıcıları hedef alan birçok çeşit internet dolandırıcılığı bulunmaktadır.

Bu suçlarla mücadele etmek için ülkemizde ilk düzenleme 1991 yılında Türk Ceza Kanunu’nda yapılmıştır. 2005’ te yapılan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında yer alan bu düzenlemelerdir. Bu kapsamda yaptırımlar farklılıklar arz etmektedir. Örneğin,bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, TCK md. 244/3 hükümleri uygulanır. Ancak şüphelinin amacı sistemi kullanarak banka veya kamu kurumunda bulunan parayı haksız yolla elde etmekse,o halde suç bilişim suçu olmaktan çıkar, yerine TCK md. 142/2-e’de düzenlenen nitelikli hırsızlık suçundan ceza verilir.

Mesela entresan bir dolandırılıcık şekli bankamatiğe düzenek yerleştirmek. Bu düzenek sayesinde kart bilgileri kopyalanabiliyor. Bir habere göre yakalanan şüphelinin bu olaylarda 44 kişiye ait kart bilgisini kopyaladığı, kopyalanan bu kart bilgileriyle oluşturduğu sahte kredi kartlarıyla toplam 54 bin TL tutarında haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Bu ara gündemde olan diğer bir dolandırıcılık şekli mobil dolandırıcılık olan telefonla arayıp kendisinin hakim,savcı,asker veya polis olduğunu söyleyen insanların yaptığı sahtekarlıklardır. Yine ilginç bir olayda Ordu’da yaşayan Emekli D.U.’yu telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtıp ‘FETÖ şüphelisi’ olarak korkuttu. Dolandırılara inanan D.U., bankada bulunan 150 bin TL’sini çekerek bir poşete koyup gelen kuryeye teslim etti.

Çok daha şaşırtıcı bir haber daha ise hukuk camiasıyla alakalı. Ünlü ceza hukukçusu Prof. Dr. Erdener Yurtcan telefon dolandırıcılarının son kurbanı oldu. Yurtcan, hesabındaki 4.5 milyon lirayı dolandırıcının verdiği hesaplara aktardı.

Yazar: Merve POYRAZ

Gürler,Fazıl (2013) ‘Teknik ve Hukuksal Yönleriyle Bilişim Alanında Suçlar’(Yüksek Lisans) Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

http://www.milliyet.com.tr/ceza-profesoru-dolandiricilara-4-5-gundem-2132073/

http://www.hurriyet.com.tr/atm-duzenegiyle-54-bin-tllik-vurgun-yapti-29738105