Genel Hatlarıyla Girişimci ve Yatırımcı İlişkisi #1

Bu yazı serimizde girişimci ve yatırımcı arasındaki ilişkiye değineceğiz. Öncelikle girişimci ve yatırımcının kim olduğunu, neler yaptıklarını ve neden birbirlerine ihtiyaç duyduklarını inceleyerek girişimci ve yatırımcı sözleşmelerine doğru giden genel bir bakış açısı oluşturmaya çalışacağız.

Girişimci; yaratıcı düşünebilen ve bu özelliğini gelişen dünyayı izleyerek ihtiyacı ya da ilerleyen süreçte oluşabilecek gereksinimleri görebilen ve bunlara ilişkin arz talep dengesini oluşturarak ortaya koyduğu yenilikçi fikri ya da üretimi ile iş fikrine dönüştürebilen, üretim faktörlerini bir araya getirebilen onları üretime/hizmete yönlendiren itici ve bütünleştirici güç olarak bir yenilikçidir. Bu bağlamda;

 

Girişimci, yenilik yapabilme ve bu yanını ortaya koyması için gereken ekonomik güce sahip olmasa dahi gerekli organizasyonu bir araya getirerek risk alan kişidir.

Girişimcilik ise, yapılan çalışmalar kapsamında yalnızca yeni bir ürün sunma değil; sahip olunan yenilikçi özellik ile yeni bir üretim tekniği kullanma, yeni pazarlar oluşturabilme, yeni bir organizasyon biçimi oluşturabilme ve aynı zamanda henüz olmayan bir ihtiyacı ortaya çıkararak onları karşılama şeklinde tanımlanabilir. Kısaca girişimcinin yürüdüğü süreç denilebilir.

Genel olarak süreci incelediğimizde girişimcinin fikrine olan inancıyla başlayan süreç tespit edilen ya da oluşturulması hedeflenen ihtiyaçların ortaya çıkarılması, iş fikrinin ortaya konması ve özellikle iş fikrinin uygulanabilirlik değerlendirilmesi ile devam eder. Bu aşamada ise girişimcilerin tespit ettikleri ihtiyaca, yoğunlaşacakları pazara ve bu hedefleri gerçekleştirmek üzere kuracakları ekibe yönelik analizler, risk ve maliyetlerin tespitinin ve bunların sonuçlarının yer aldığı söz konusu olduğu  planı adlı belge devreye girer.

 

Başarılı bir girişimci adayı olarak sahip olmanız gereken en önemli becerilere bakacak olursak; ilk olarak insanların istek ve ihtiyaçlarını anlayarak doğru mal veya hizmeti tasarlamayı, bunlar için uygun bir fiyat tespit etmeyi, nasıl ve nerede satılacaklarına karar vermeyi ve mal veya hizmeti mevcut ve potansiyel müşterilere tanıtmayı kapsayan pazarlama-satış becerisi   planlama becerisi, organizasyon becerisi, koordinasyon becerisi ve kontrol becerisinin bir araya gelmesiyle oluşan yönetim becerisi ve iletişim – ilişki geliştirme becerisi şeklinde özetleyebiliriz.

 

Aynı zamanda bazı yeteneklere de sahip olmanız girişim yolunuzda başarıya ulaşmanızda köşe taşı olacaktır. Bunları özetler isek bütünü görebilme yeteneği ve stratejik düşünme yeteneği öne çıkacaktır.Sunulan ürüne ya da hizmete yönelik ve de faaliyet alanına yönelik pazar, müşteri, rakip ve yönetim fonksiyonlarına ilişkin bilgidir.

 

Hem gerekli finansmanın sağlanabilmesi hem de gerekli becerilerde ve yeteneklerde eksik kalan yönlerin tecrübe yahut yine beceri veya yetenek ile tamamlanması konularında, aynı zamanda ülkemizdeki pek çok melek yatırımcının bir önceki girişiminde başarılı exit yapanlardan oluştuğu ya da büyük projelere imza atan kişiler ve yatırımcı ağları olduğu  göz önüne alındığında yapacakları mentorluk, son olarak da projenizin daha geniş kitleye ulaşmasını sağlayabilecek network sağlayabilmesi bakımından girişimci ve yatırımcı ilişkisi büyük önem arz etmektedir.

 

Fikri ortaya koyan ve onu geliştirmek üzere çalışmalarını yapan girişimcinin işin devam ettirilebilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlayabilmesi için işin finansmanının, üretim süreçlerinin, kuruluş ve diğer aşamalar için gerekli sermayenin sağlanması amacıyla yatırımcı araması söz konusu olabilir ki bu aşamada ya da henüz bu aşamada gerekmese bile sonraki safhalarda yatırımcı ile masaya oturması söz konusu olacaktır. Nitekim çoğu girişimcinin amacı geliştirdiği işin daha da geliştirilmesi , yatırımcı bulunması ya da belli bir seviyeye gelindiğinde başarılı bir exit sağlanabilmesidir.

İş planı ve risk analizleri yapıldıktan sonra pazar yapısına göre fikrin teknik olarak işe dökülmesi bakımından, işletmenin kurulması, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması bakımından akıllara gelen soru gerekli olan kaynakların nasıl temin edileceğidir.