Girişimciler İçin İdeal Şirket Biçimi

Sermaye Şirketleri ve Şahıs Şirketleri

Hangi şirket türü girişim için daha faydalı olur? Bu soruya geçmeden önce kısaca bu şirket türlerinden bahsetmekte fayda var.

Türk Ticaret Kanunu’na ( TTK ) göre sermaye şirketleri; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, limited şirketler ve anonim şirketlerdir. Şirket ortakları borçlarından sınırsız olarak sorumlu değillerdir. Borçlarından sorumlulukları şirkete karşı ve ortaya koydukları sermaye miktarı ile sınırlıdır. Şirketin devamı ortakların kişiliğinden bağımsızdır. Yani ortaklardan birinin iflası veya bir sebeple kısıtlanmış olması şirket tüzel kişiliğini sona erdirmez. Ve yine bununla bağlantılı olarak, ortaklardan birinin alacaklısı şirket ortaklığının feshi için talepte bulunamaz. Ortak sayısının teke düşmesi şahıs şirketinin kişiliğini sonlandırırken, sermaye şirketinde durum böyle değildir.

Şahıs şirketleri, ortaklarının sorumluluklarının sınırsız olduğu şirket türüdür. Tüzel kişiliğe haizdir. Genellikle küçük çaplıdırlar. Kurucu ortakları bellidir ve az sayıdadır. Ayrıca tüzel kişiliğin sorumluluğu ortaklar arasında ve kişisel olarak paylaşılmıştır. Ortaklardan birinin payını satması veya devir etmesi için diğer tüm ortakların onayı aranır bu şirket türünde. Ancak diğer şirket türlerine göre maliyetinin az oluşu ve kurulumunun kolay olması gibi kayda değer avantajlara sahiptir.

Girişimciler için hangi şirket türünün daha avantajlı olduğu sorusuna gelirsek, her iki şirket türünün de birbirine göre avantaj ve dezavantajlara sahip olduğunu söylemek durumundayız. Şahıs şirketlerinde kişisel emek sermaye olarak ortaya konulabilirken, sermaye şirketleri için sermaye koymak isterseniz kanunda bunun bir alt sınırının olduğunu göreceksiniz. Kişisel emek dışında, ticari ve iş dünyasındaki itibarınızda şahıs şirketiniz için pek güzel bir sermaye olabilir.

 

Bu şahıs şirketinin girişim dünyasına yeni atılmış biri için daha avantajlı olduğunu göstermekte. Ancak şahıs şirketinin ortaklarından birinin iflas etmesi şirketin kişiliğini sona erdiren bir sebepken, sermaye şirketinde böyle bir durum görülmemektedir. Bu açıdan baktığımızda da sermaye şirketi daha doğru bir tercih gibi gözükmektedir. Hangi şirketin daha sağlıklı olduğunun duruma, şahsa, yola başlanılan şartlara bakılarak değişebileceğini belirtmekle beraber, çokta sermaye birikimi olmayan ve şirketleşme sürecinde daha uzun mesafeler kat etmesi gereken yeni bir girişimcinin tercihini şahıs şirketinden yana kullanması kanaatimce daha sağlıklıdır. Ayrıca şahıs şirketi kurmanın sermaye şirketi kurmaya göre daha az maliyetli ve kolay olduğunu yinelemek isterim.