E-Ticarette Güven Damgası Nedir?

Güven damgası, e-ticaret sitelerine verilecek olan bir semboldür. Böylecetüketici, e-ticaret sitelerinde bu sembolü gördüğünde güvenilir bir alışverişyapacaktır.

Ülkemizde 2016 yılının sonlarına gelindiğinde e-ticaret konusunda bir çok sorun gün yüzüne çıkmıştır. 2016 yılının Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de e-ticaret üzerinden online alışveriş yapanların %25’e yakını sorun yaşadığı belirtiliyor. Bu sorunun ortadan kalkması ya da en aza indirmek için  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 6 Haziran 2017 tarihinde Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliği düzenleyerek Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koymuştur. 

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliği Ne Getirdi? 

Öncelikle, e-ticaret üzerinden işlem yapan bazı sitelere sembol verildi. Bu sembol sayesinde e-ticaret sitesi güvenilir bir site haline geldi ve tüketici online alışveriş yaparken bu damgayı göz önünde bulundurmaya başladı. Başka bir değişle, e-ticaret sitelerinin güven damgası bulunması, bu sitelerin güvenliği teyit edilmiş ve onaylanmış olması anlamını taşımasıdır. 

Güven damgası simgesini gören tüketiciler e-ticaret internet sitesinin belirli başlı şartları yerine getirdiğini, tüketici haklarının korunduğunu, kişisel verilerin saklandığını ve güvenilir bir kurum tarafından denetlendiğini bilecektir. 

Tabi ki sitelere ne kadar güven damgası verilse de sorunlarınortaya çıkması kaçınılmazdır. Dolayısıyla bu düzenleme, hukuka aykırı işlemyapan e-ticaret sitelerine yaptırımları da kapsıyor. 

E-Ticaret Siteleri Güven Damgası Sistemine Nasıl Dahil Olabilirler?

Güven damgası sistemine katılmak isteyen e-ticaret siteleri, tebliğde gösterilen güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine getirdikten sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Güven Damgası Sağlayıcısına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Ancak şunu belirtmemiz gerekir; Güven Damgası sistemine dahil olmak şuan da zorunlu değildir. Tabi ki Güven Damgası sistemine dahil olmak e-ticaret sitesi lehine olacaktır. 

Güven Damgası Almanın Şartları

a. Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren her türlü işlemin internet sitesi ve mobil sitede EV SSL, uygulamada SSL ile gerçekleştirilmesini sağlamak.

b. Güven damgası başvurusunda bulunmadan en fazla üç ay önce ve her takvim yılı içinde en az bir defa, TSE tarafından onaylı A veya B sınıfı sızma testi firmalarına sızma testi yaptırarak gerekli önlemleri almak ve bu önlemleri aldığına ilişkin doğrulama testi yaptırmak.

c. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri ile elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun süreçler tasarlamak.

d. Elektronik ticaret ortamında çocukların fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriğe yönelik tedbirleri almak.

e. Elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine, kullanımına ve varsa garantisine, teknik desteğine ve bunların kim tarafından sağlanacağına ilişkin detaylar ile gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görselleri, tedarik, kargo ve teslimat süresi gibi hususları, sipariş alıcıya teslim edilinceye kadar siparişin durumu hakkında gerekli bilgileri ve kargo takip imkânını sunmak ya da sunulmasına olanak sağlamak.

f. Elektronik ticarete konu hizmetin kim tarafından sağlanacağı, kapsamı ve süresi gibi bilgileri sunak ya da sunulmasına olanak sağlamak.

g. Kullanıcının siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerini internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkanı sunmak. Talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini, sonuçlandırılmasını ve konuya ilişkin alıcının bilgilendirilmesini sağlamak.

h. Site yetkililerinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yılveya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletingüvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşısuçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenikötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesatkarıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veyabilişim suçlarından mahkûm olmaması gerekir. E-ticaret sitelerinin iflas etmiş ise itibarın iadesinin sağlanmış olması gerekir.

İçeriği Paylaş: