startup hukuku

Girişim & Startup Hukuku

Girişimcilerin kanunlara uygun bir şekilde faaliyet gösterebilmesi amacıyla ortaya çıkan, ticari hayatı şekillendiren pek çok hukuksal düzenleme ile yakın ilişkisi olan, girişimci ile yatırımcı ve hem girişimci hem de yatırımcı taraflar ile hukuk düzeni arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır.
Girişimciler girişimlerini hukuka uygun hale getirmek, hukuki ihtilafların önüne geçmek, girişimlerini korumak, doğru şirket türünü seçmek ve yönetmek, taraflarla sözleşme ilişkisini sağlıklı kurabilmek, yatırım sürecini yasal bir şekilde yürütmek ve bunun gibi pek çok amaç için hukuka ve hukukçulara ihtiyaç duymaktadır.
Girişimciler İçin Hukuki Destek
Neden Çok Önemlidir?

Hukuk desteği ile birlikte düşündüğünüz girişimin hukuken mümkün olup olmadığı, başka bir girişime aykırı olup olmadığı ve hukuken yapılması gerekenler araştırılır. Bu sayede en başından itibaren olası bir dava veya uyuşmazlığa yer vermeksizin girişim veya startup yasal zeminde koruma altında olur.

Ne yazık ki çoğu girişimci önceden yapılmış benzer girişimlerin haklarını ihlal ettiğinden marka davalarıyla, haksız rekabet davalarıyla ve tazminat davalarıyla veya hukuken yasak olan ürünleri sattığından cezalarla karşılaşmaktadır.

Girişiminizi fikir aşamasından itibaren fikri ve sınai haklarla koruma altına alabilirsiniz. Özellikle girişimcinin fikrinin bir sınai hak teşkil etmesi veya eser sayılabilecek nitelikte olması hallerinde gerekli başvuruların yapılması gerekir.

Girişimin logosu, içerikleri, yazılımı, web sayfası ve hatta bir buluşu varsa kesinlikle hukuki korumayı önermekteyiz.

Girişimcinin masada kaybetmemesi için en çok önem göstermesi gereken adımlardan birisi sözleşmeler aşamasıdır. Sözleşme taraflar için bu denli önemli konumdayken sözleşmenin tarafların isteklerini tam olarak yansıtması ve mümkün olduğu ölçüde ileride taraflar arasında uyuşmazlığa yer vermeyecek biçimde detaylı şekilde kaleme alınması gerekir.

Girişimciler kiralama işlemlerinde, satış işlemlerinde, üçüncü taraflarla kuracağı ilişkilerde, hissedarlık yapısının tesisinde kısacası her aşamada sözleşmelere ihtiyaç duymaktadır.

Doğru şirket türü genellikle yapılan işin potansiyeline bağlı olarak değişmektedir.  Startuplegalist girişimciye hangi şirket türünü seçerse nelerle karşılaşabileceğini sadelikle anlatır. Bu karar aşamasında incelenmesi gereken diğer detaylar ise seçilen şirket türüne göre hakların, şirketin organlarında yer almanın hukuki ve cezai sorumluluğunun, genel kurulun ve yönetim kurulunun işleyişinin, toplantı ve karar nisaplarının, sorumluluk derecelerinin, en az sermaye tutarının, kısacası seçilecek şirket türüne dair önemli detayların bilinmesidir

Yatırım süreci pek çok evreden oluşmaktadır. Süreç içerisinde özellikle hukuki destek alınması gereken gizlilik sözleşmesi (NDA), term sheet, due diligence ve final sözleşmeler dediğimiz pay alım&satım sözleşmesi ile hissedarlar sözleşmesi ile karşılaşılmaktadır.

Girişiminizin başka bir girişimin haklarını farketmeden dahi olsa ihlal etmesi, faaliyet gösterilmesi yasak alanlarda faaliyet göstermesi, kanunen gerekli yükümlülükleri yerine getirmemesi ve hukuki çalışmalarda bulunmaması durumunda hapis cezalarından idari para cezalarına kadar yüksek meblağlı cezalarla karşılaşılabilmektedir.

Örnek vermek gerekirse şirket kurmaksızın elektronik sigara alanında internet üzerinden satış yapan birisi vergi mevzuatına aykırılıktan, online satışı yasak ürünü satmaktan, e-ticaret hukuku ve tüketici hukuku mevzuatına aykırılıktan, verileri kişisel veriler hukuku mevzuatına aykırı olarak işlemekten hem yıllarca hapis cezasına hem de 1.000.000 veya diğer aykırılıklarla birlikte bu miktarın üzerinde ceza ile karşılaşma riskine sahiptir.

girisimmmmmm
startuphukuk22
Girişimciler Hukuken Hangi Aşamalarla Karşılaşıyor?

Yasallığın Tespiti

Girişimin Korunması

Sözleşmeler

Şirketleşme

Yatırım

Hukuka Uyumluluk
Girişim Hukuku Hangi Kanunlarla İç İçedir?
Girişim hukuku’nun karma bir hukuk dalı olması sebebiyle pek çok kanun ile yakın ilişkisi bulunmaktadır. Girişim & Startup hukuku’nun kaynaklarını genel olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 

.

  • Fikri hakların korunmasında 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
  • Sınai hakların korunmasında 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
  • Sözleşme ve Borç İlişkileri Kapsamında 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
  • Ticari ilişkiler kapsamında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
  • E-ticaret faaliyetleri kapsamında 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu
  • Kişisel verilerin korunması kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  • Tüketicilerle ilişkilerini düzenleyen 6502 Sayılı Tüketici Kanunu
  • Yatırım fonları, kitle fonlaması, girişim sermayesi gibi yatırım ortamının iyileştirmesi kapsamında SPK mevzuatı
  • Vergilendirmeye ilişkin 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
  • İşci ve işveren ilişkilerini düzenleyen 4857 Sayılı İş Kanunu ile 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

.

girisimkanun
Girişim & Startup Hukukunun Tarihi Gelişimi
girisimhukukuuuu

Dünyada uzun zamandır artan girişimciliğin ülkemizde popülerleşmesi ancak son zamanlarda mümkün olmuştur. Hukuk kuralları, genellikle toplumsal gelişmelerin gerçekleştiği, artık o konulara özgü ihtilafların çıktığı aşamada devreye girer. Bu duruma e-ticaret ve e-ticaret hukukunu örnek olarak verebiliriz. Ancak e-ticaret faaliyetlerinin yoğunlaşmasından sonra geç de olsa ülkemizde elektronik Ticarete ilişkin bir kanuni düzenleme gelmiştir. Kanatimizce aynı e-ticaret örneğinde olduğu gibi girişimciliğe ilişkin düzenlemelerin gelmesi için ülkemizde girişimcilik faaliyetlerinin yoğunlaşması, lobi faaliyetlerinin yapılması ve siyasilerin, bürokratların ve hukukçuların bu alana daha çok ilgi göstermesi gerekmektedir.

Ülkemizde girişim hukukuna dair ilk çalışmalar 2000’li yıllarda başlasa da, ivme kazanması, ülkemizde girişimciliğin popülerleşmeye başladığı 2010 yılından sonraki zamanlarda gerçekleşmiştir. Üniversitelerimizde, liselerimizde girişimcilik dersleri verilerek bir girişimcilik bilinci oluşturulmaya çalışılmış, devlet teşvikleri ve hibelerle özelliklikle kobilerin sayılarının arttırılması sağlanmış, Girişimciler için kuluçka merkezleri, melek yatırım ağları, co-working spaceler ve topluluklar oluşturulmuş kısacası son yıllarda girişimcilik hakkında eskiye nazaran yoğun bir çalışma yapılmıştır. Bu doğrultuda hukukçular bu Alana yönelmeye başlamış, hukuk bürolarında bu alanlarda hizmetler verip, web sayfaları üzerinden yazılar paylaşıp, etkinliklere ve eğitimlere gidip ve girişimcilerle daha da yakın temasa girip Girişim hukuku bilincini aşılamıştır. İnanıyoruz ki her geçen gün artan girişimcilik ruhu, ülkemize Girişim hukukunu düzenleyen bir kanunu kazandıracaktır.
Sözleşmelerle Girişiminizi Korumaya Bugün Başlayın!