Girişimin (Startup'ın)
Hukuka Uyumluluğu
Girişimcinin veya startup’ın hukuki serüveninde karşılaşacağı ilk aşama yasallığın tespiti aşamasıdır. Yasallığın tespiti aşamasında tabiri caizse girişimin check-up’ ı yapılır. Bu check-up sonunda yapılmak istenen girişimin yasalar çerçevesince korunabilecek bir girişim olması aranır.
Bir girişimin veya startup’ın hukuken korunabilmesi için mevzuata aykırı olmaması, konusunun suç teşkil etmemesi, yasaklı faaliyetlerden kaçınması, dürüstlük kurallarına uygun olması, diğer girişimlerle veya şirketlerle haksız rekabet içerisinde olmaması, diğer girişimlerin veya şirketlerin fikri ve sınai mülkiyet haklarına aykırılık teşkil etmemesi kısacası hukuka uyum içerisinde olması gerekir.
Hukuka Uyumlulukta Dikkat Edilecek Kriterler
HUKUKKK
Girişimcinin veya startup’ın ilk olarak kendi girişiminin yasallığını sorgulaması veya bir hukuk profesyonelinden bu konuda yardım alması önem arzeder. Özellikle girişim veya startup hukuku alanında hukuk danışmanlarının veya avukatların seçimi sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından önem taşır.

Girişim Konusunun Yasallığı

Girişimin yasal olması için girişim konusunun yasal düzene uygun olması aranır.

Girişimcinin Yasallığı

Girişimin hukuken uygun olması için girişimcinin de hukuken bu faaliyeti gösterebilecek, kazanç sağlayabilecek şahıslardan olması gerekir.

Yasaklı Faaliyetlerden Kaçınılması,

Ürünün veya hizmetin belirlenen satış usulünün dışında yasaklanan satış usulüyle satılan ürünlere veya hizmetlere ilişkin girişimler yasallıktan yoksun kabul edilmektedir.

Girişimin Diğer Girişimlere Aykırı Olmaması

Girişiminiz başka bir girişim sınai haklarına, domainine, ticaret unvanına, ,şletme adına, telif haklarına başta olmak üzere pek çok hakkına aykırılık teşkil etmemelidir.

Yasal Bir Şekilde Faaliyet Göstermek

Girişimin her aşamada mevzuattaki kanunlara uyması gereklidir.
GYAS
1- Girişim Konusunun Yasallığı
Girişimin yasal olması için girişim konusunun yasal düzene uygun olması aranır.
 • Kanunun emredici hükümlerine,
 • Ahlaka,
 • Yaşama hakkına,
 • Kamu güvenliğine,
 • Ticari hayata,
 • Kamu huzuruna ve kamu sağlığına aykırı olan girişimler devletlerce yasaklanabilmektedir.
Girişimin Sunmuş Olduğu Ürünler ve Hizmetler Yasalara Uygun Olmalıdır.
Girişim veya Startup bir ürün veya hizmet üretecekse yerel mevzuata bakılarak satılmak istenen ürün veya hizmetin yasallığının, eğer uluslararası bir girişimse farklı ülkelerin kanunlarının bu ürün veya hizmetlere uygunluğunun tespiti gerekir.
Ürünlerin Satış, Hizmetlerin Sunuluş Şekli Yasal Olmalıdır.
Ürünün belirlenen satış usulünün dışında yasaklanan satış usulüyle satılan ürünlere ilişkin girişimler yasallıktan yoksun kabul edilmektedir.
Girişim ve girişimin temelini oluşturan ürünler ve hizmetler, ürünlerin satış usulleri, ürünün ham maddesi veya içeriği, hizmeti ve hizmetin sunuluş şekillerinin yasallığı araştırılmalıdır.
2- Girişimcinin Yasallığı
Girişimcinin;

 • Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına tabi olan,
 • Bazı girişimler için daha önceden yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemek veya yetki belgesinin mevcudiyeti aranmasına rağmen bu şartları taşıyamayan,
 • Bazı ülkelerde girişimde bulunmak için aranan şartları taşımayan kişilerden olması hem girişimi hem de girişimciyi tehlikeye sokacaktır.
girisimcinin yasallığı
Girişimci Hukuken Kazanç Sağlayabilecek Şahıslardan Olmalı.
Girişimin hukuken uygun olması için girişimcinin de hukuken bu faaliyeti gösterebilecek, kazanç sağlayabilecek şahıslardan olması gerekir.
Memurların Girişimci Olarak Kabulü
Özellikle memurken girişimci olmak isteyen kimseler açısından 657 sayılı kanun büyük bir önem kazanacaktır. Bilindiği üzere memurlar kolektif şirket ve adi şirket ortağı olamaz. Ancak anonim şirkette ve limited şirkette yönetim, temsil ve idari faaliyet dışında ortak olabilir.
HREK
3- Girişimin Diğer Girişimlere Aykırı Olmaması
Girişimin Sunmuş Olduğu Ürünler ve Hizmetler Yasalara Uygun Olmalıdır.
Girişiminizin yasallığında dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden birisi de girişiminizin başka birisinin (hukuken 3. Kişilerin) haklarına aykırılık teşkil edip etmediği hususudur. Bunun için detaylı bir araştırma yapılmalıdır.

Girişiminiz başka bir girişimin;

 

 • Sınai Haklarına
 • Domainine
 • Ticaret unvanına, İşletme adına
 • Telif Haklarına
  başta olmak üzere pek çok hakkına aykırılık teşkil etmemelidir.