Konaklama Hizmetlerinde Her Zaman Müşteriden Açık Rıza Alınması Şart Mıdır?

Bir otele girildiğinde register kartı adı verilen bir kartın doldurulması gerekmektedir. Bu kartın doldurulmasına farklı uygulamalar olmakla birlikte acaba her seferinde ayrıca açık rıza formlarına ihtiyaç olup olmadığı tartışılabilir.

Öncelikle konunun iki farklı tarafı bulunmaktadır. Birncisi sadece gerekli konaklama için asgari gerekli bilgilerin alınması ikincisi ise ilave bilgilerin alınmasıdır.

Birincisi

Bir çok otel için aslında soru ilk kısmı ilgilendirmektedir ve bu soru şu şekilde de sorulabilir. Belirteyim ki soruyu bu şekle getirdiğimde en azından hukukçu meslektaşlarım için sorunun cevabı da verilmiş olacaktır: Kimlik Bildirim Kanunu ve ilgili Kimlik Bildirim Kanunu’nun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik hükümleri gereğince alınan bilgiler için mutlaka açık rıza formuna ihtiyaç var mıdır?

Elbette sorunun bu haline “hayır” cevabı vermemiz gerekir. “Konaklama sözleşmesinin” yapılabilmesi için Borçlar Kanunu anlamında bir şekil zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu ilk yazılı sözleşme zorunluluğunun bulunmadığı hallerde bile aslında sözleşmenin kurulabilmesi için zorunlu unsur tarafların adının soyadının alınmasıdır. Yani diğer bir deyişle bir sözleşmenin ifası ile ilgilidir. Ancak konaklama sözleşmesinde yukarıda adını zikrettiğim mevzuat bazı bilgilerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Hal böyle olunca 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin şu hükmü hatırlanmalıdır:

“(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Yukarıda zikrettiğimiz Kanun ve Yönetmelik açıkça otel konaklaması yapacak kişilerin bazı bilgilerinin emniyete ya da jandarmaya bildirilmesini zorunlu kılmaktadır. Hal böyle olunca Kanunlarda açıkça öngörülen bir durum söz konusudur. Bu nedenle resepsiyondaki her müşteriye bir de birkaç sayfa aydınlatma metni ile açık rıza formunun imzalatılması doğru değildir.

İkincisi

Otel konaklamalarında sıklıkla müşterilerden yukarıda belirttiğimiz mevzuat dışında bazı bilgilerin alındığı da görülmektedir. Hal böyle olunca eğer emniyet ya da jandarmaya bildirilenlerden daha fazla bilgi alınıyor ise açık rıza alınması gerekir. Önemle belirteyim ki açık rızanın mutlaka yazılı olmasına gerek yoktur. Register kartlarda doldurulması zorunlu alanlarla doldurulması zorunlu olmayan alan belli olabilir şekilde belirtilerek ve müşterinin de farkedebileceği şekilde düzenlenerek alınan ilave bilgilerde açık rıza var kabul edilmelidir.

Her iki duruma özel olarak da kişisel verilerle ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirilme yapılmalıdır. Bu da tabii temas içinde ya da tabii bir mecrada yapılmalıdır. Örneğin web sayfasında ön büro da fleyer’larda gösterilmesi gibi. Ya da register karta yazılması gibi.

Bu arada e-ticari ileti alınması ise ayrı bir kanuni düzenlemeye tabi olduğunu ve izin alınması gerektiğini hatırlatayım.

İçeriği Paylaş: