STARTUP LEGALİST SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Startup Legalist Site Kullanım Sözleşmesi’ne (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) taraf olmuş olursunuz. Bağlı olduğunuz yasalara göre Sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 (onsekiz) yaşın üzerinde olduğunuzu, bu Sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve Sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu Sözleşme Taraflara Sözleşme konusu web sayfası ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve Taraflar işbu Sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, Sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşme’de web sayfasını kullanan, Sözleşme’nin Startup Legalist dışındaki tarafı “Kullanıcı”) olarak anılacaktır.
Startup Legalist ve Kullanıcı birlikte (“Taraflar”) olarak anılacaktır.

 

1. SORUMLULUKLAR

 

1.1. Bu web sayfası üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi Startup Legalist’e aittir.

1.2. Startup Legalist, Sözleşme şartları da dahil olmak üzere, web sayfası ve web sayfasının uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

1.3. Startup Legalist üyenin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.4. Kullanıcı, web sayfasının kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

1.5. Kullanıcı, web sayfası içindeki faaliyetlerinde, web sayfasının herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde oluşacak tüm zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Startup Legalist yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya Kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

1.6. Startup Legalist üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

 

2. KAYIT İŞLEMLERİ VE KULLANICININ SORUMLULUKLARI

2.1. Kayıt işlemlerine ilişkin veriler kayıt sırasında Startup Legalist’e girdiğiniz metin, fotoğraf, grafik vb. datalardan oluşmaktadır. Bilgilerinizin sorumluluğu size aittir, web sayfamız bilgilerin online dağıtımında rol oynar. Startup Legalist’e veya diğer kullanıcılara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inanıldığı takdirde Kullanıcı bilgilerinizi tamamen veya kısmen yayından kaldırabilir. Web sayfasına bırakılan bilgileriniz diğer kullanıcıların kullanımına kısmen ya da tamamen açılabilir.
2.2. Kayıt Şartları: Startup Legalist’e kaydolmanız halinde kayıt formunu doldururken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi, üye bilgilerinizi doğru ve güncel tutacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Startup Legalist bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse kaydınızı silme hakkına sahiptir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz firma/kurumu da bağlamaktadır.
2.3. Startup Legalist’teki bilgileriniz veya web sayfasının çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptığınız ürünlerin, yayınladığınız mesajların, web sayfasında bulundurduğunuz bilgilerin, sahte, çalıntı olmaması, hiçbir şekilde çoğaltılmaması, web sayfasının veya üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, teklif hakkı vb haklarının çiğnenmemesi, yasalara aykırı olmaması (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası vb.), pornografi veya çıplaklık içermemesi hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ve web sayfası üyelerine istenmeyen (spam) mailler gönderme amacıyla kullanılmaması ilkelerini kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

2.4. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, Startup Legalist ve üçüncü taraf web sayfalarındaki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Startup Legalist sorumlu tutulamaz.

 

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

3.1. Startup Legalist ’de yer alan danışmanlık, yönlendirme, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Startup Legalist ’e ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Startup Legalist ’in ücretli veya ücretsiz bir şekilde ziyaret edilmesi veya Startup Legalist ’teki hizmetlerden yararlanılması Kullanıcıya söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

3.2. Startup Legalist ’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz.

 

4. GİZLİ BİLGİ

 

4.1. Startup Legalist ’in web sayfası üzerinden Kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca (“Gizli Bilgiler”) olarak anılacaktır.

4.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Startup Legalist’in sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

4.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

5. GARANTİ VERMEME

 

İşbu Sözleşme maddesi, kanunun uygulanabileceği azami ölçüde geçerli olacaktır. Startup Legalist tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” veya “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) açık veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

 

6. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

 

İşbu Sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, Sözleşme’nin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

7. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

 

7.1. Startup Legalist dilediği zaman web sayfasında sunulan hizmetleri ve işbu Sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler web sayfasında yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

7.2 Startup Legalist, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. ancak kullanıcı ve üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 

8. TEBLİGAT

 

İşbu Sözleşme ile ilgili Taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Startup Legalist’in bilinen e-posta adresi ve Kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 (beş) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

9. DELİL SÖZLEŞMESİ

 

Taraflar arasında işbu Sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri, eposta, web sayfası içerisindeki mesajlaşma, SMS ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

10. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Startup Legalist, site’ye erişilmesi, site’nin ya da site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Startup Legalist, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu site’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da site’nin kullanılması ile Startup Legalist’in , kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

 

11. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Startup Legalist işbu “web sitesi kullanım koşulları”nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Startup Legalist açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Startup Legalist için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.