flat-people-work-office-develop-web-sites_82574-3181 (1)
Girişimciler ve Startuplar İçin Şirketler Hukuku
Girişimcilerin en çok düşündüğü ve en çok çekindiği konuların başında şirketleşmek gelir. Çünkü şirketleşmeyle birlikte, işlerin ciddileştiği fark edilir. İşlerin ciddileşmesinden kastettiğimiz şey, artık girişimin bir kimliği olması, fatura kesip, vergi verebilecek olmasıdır.
Kanunlarımızda farklı özelliklerde, farklı şirket türleri bulunmaktadır. Girişimciler bir diğer kararsızlığı da hangi şirket türünü seçeceği konusunda yaşamaktadır. Girişimciler, bir şirket kurmadan önce şirket türlerini iyice araştırmalı ve girişimin özellikleriyle birlikte hedeflerini gerçekçi ölçütlerle değerlendirerek bir karara varmalıdırlar.
Doğru Şirket Türünün Seçimi
Doğru şirket türü genellikle yapılan işin potansiyeline bağlı olarak değişmektedir. Ancak her şirketin kendine has hakları, sorumlulukları ve yükümlülükleri olduğu da işin bir diğer gerçeğidir. Mesela şahıs şirketinde kişi borçlarından tamamen sorumlu olurken, anonim şirkette ise sermaye ile sorumluluk vardır. Bunun yanında bir diğer farklılık vergi oranları açısından geçerlidir.
İyi bir avukat girişimciye hangi şirket türünü seçerse nelerle karşılaşabileceğini sadelikle anlatır. Bu karar aşamasında incelenmesi gereken diğer detaylar ise seçilen şirket türüne göre hakların, şirketin organlarında yer almanın hukuki ve cezai sorumluluğunun, genel kurulun ve yönetim kurulunun işleyişinin, toplantı ve karar nisaplarının, sorumluluk derecelerinin, en az sermaye tutarının, kısacası seçilecek şirket türüne dair önemli detayların bilinmesidir.
şirketler
Anonim Şirket

Tek Kişiyle Kurulabilir.

Tüzel Kişiliği Mevcuttur.

Kurumlar Vergisine Tabidir.

50.000 TL Sermaye Limiti Bulunmaktadır.

Şirket Borçlarından Yatırılan Sermaye Kadar Sorumlu Olunmaktadır.

Şirket Organları Çok Gelişmiştir.

EXIT Zordur.

Yatırım Süreçleri İçin En Çok Tercih Edilen Şirket Türüdür.

Limited Şirket

Tek Kişiyle Kurulabilir.

Tüzel Kişiliği Mevcuttur.

Kurumlar Vergisine Tabidir.

10.000 TL Sermaye Limiti Bulunmaktadır.

İstisnalar Hariç Şirket Borçlarından Yatırılan Sermaye Kadar Sorumludur

Şirket Organları Gelişmiştir.

EXIT Zordur.

Yatırım Süreçleri İçin Tercih Edilen Şirket Türüdür.

Adi Ortaklık

En Az İki Kişiyle Kurulabilir.

Tüzel Kişiliği Mevcuttur.

Gelir Vergisine Tabidir.

Şirket Borçlarından Sorumludur.

Şirket Organları Çok Gelişmemiştir.

EXIT Kolaydır.

Yatırım Süreçleri İçin Çok Tavsiye Edilmez.

Şahıs Şirketi

Tek Kişiyle Kurulabilir.

Tüzel Kişiliği Mevcuttur.

Gelir Vergisine Tabidir.

Şirket Borçlarından Sorumludur.

Şirket Organları Gelişmemiştir.

EXIT Kolaydır.

Yatırım Süreçleri İçin Çok Tavsiye Edilmez.

Şirket Türünün Seçiminde Hukuki Danışmanlık
Girişimciler kendi imkânlarına göre ve almak istedikleri sorumluluğa göre şirket türünün seçimini bir profesyonelle yapmalıdır. Örneğin adi şirket sahibi girişimci veya girişimciler, ortaklığın üçüncü kişiye karşı şirket borçlarından dolayı sınırsız ve birinci derece sorumlularken, anonim şirket sahibi girişimciler, sadece şirkete koymayı üstlendikleri sermaye miktarı ile sınırlı ve sadece şirkete karşı sorumludur.
Anonim şirket sermayesi için en az 50.000 TL gerekirken Limited Şirket için en az 10.000 TL gerekmesi, şirket türleri arasında sorumluluk, şirket organları, toplantı ve karar nisapları açısından farklar bulunması gibi basit örnekler şirket türlerinin birbirinden ayrılmasında aydınlatıcı birer nokta olacaklardır.
pf_8
Girişiminizi Şirkete Dönüştürün!

İletişim ve Danışmanlık Formu

    info@startuplegalist.com | 0212 909 55 30