sözleşmeana
Girişimci neredeyse her aşamada sözleşmelerle karşılaşmaktadır ve bu sözleşmelerin iyi analiz edilmesi girişimin sürdürülebilmesi için önem taşımaktadır.
Girişimciler ve Startuplar İçin Sözleşmeler Hukuku
İş hayatının vazgeçilmez unsurlarından biri olan sözleşmelerle girişimcilerin karşılaşmaması neredeyse imkansızdır. Sözleşmeler temel olarak tarafların iradesinin uyuşması sonucunda ortaya çıkan hukuki metinler olsa da dengenin sağlanmaması, özellikle yatırım süreçlerinde girişimcilerin belli başlı konulardaki şartları iyi analiz edememesi durumlarında, ne yazık ki girişimci ile yatırımcı arasında ihtilaflara yol açabilmektedir.
Sözleşmeler sadece yatırım süreciyle sınırlı olmayıp, üçüncü kişilerle yapılacak gizlilik sözleşmesiyle girişime ilişkin bilgilerin saklı kalmasına yardımcı olduğu gibi, pay sahipleri veya pay devirlerine ilişkin unsurlarıyla girişiminizin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde büyümesine de katkı sunabilmektedir.
İyi Bir Sözleşme Yapmamak Nelere Sebep Olur?

Cezai Şartlarla ve Gecikme Cezalarıyla Karşılaşırsınız.

Fikrinizi ve Ticari Sırlarınızı Kaptırırsınız.

Hak ettiklerinizi Yasal Düzende Talep Edemezsiniz.

Taraflarla Dengesiz Bir İlişkiniz Olur.

Sözleşmeleriniz İstemediğiniz Zamanda Sona Erebilir.

Önceden Sizin Olan Girişim Artık Sizin Olmayabilir.

Sözleşmeler Girişimciler İçin Neden Önemlidir ?

Fikrin ve Girişimin Korunmasını Sağlar.

İleride Doğabilecek İhtilafların Önüne Geçer.

Olası Sorunları ve Çözümleri Önceden Belirler.

Ortaklarla ve Müşterilerle İlişkiyi Profesyonelleştirir.

Hukuka Uyumluluğunuzu Sağlar

Girişimcinin Hukuki Kalkanı Olur.

Hangi Sözleşmelerle Karşılaşılıyor?

Gizlilik Sözleşmesi

Term Sheet

Şirket Esas Sözleşmesi & Ortaklık Sözleşmesi

Hissedarlar Sözleşmesi

Pay Alım & Satım Sözleşmesi

Kiralama Sözleşmesi

E-Ticaret Sözleşmeleri

KVKK Protokolleri

Avantajlı Bir Sözleşme Nasıl Olur?

İlk Taslak Sizin Hukukçunuz Tarafından Hazırlandıysa

Cezai Şart Ve Gecikme Cezası Karşı Tarafa Getirilmişse

Vergiler Ve Harçlar Karşı Tarafa Yükletilmişse

Feshe İlişkin Hükümler Lehinizeyse

Karşı Tarafın Sözleşmeye Aykırılığı Yaptırıma Bağlanmışsa

Karşı Taraf Teminat Mektubu Veya Kefil Sunmuşsa

Yetkili Mahkeme Sizin Lehinizeyse

Girişimciler İçin Sözleşmeler Gerekli midir?
Girişimciler için sözleşmeler hukukunun önemine bir örnek vermemiz önem arz edecektir. Öncelikle sıfırdan bir şirket açıldığını düşünelim. Şirketin belli bir merkezi olması gerekir. Genellikle kira sözleşmesi burada devreye girer. Daha sonra ilk işçinizin alınması aşamasına geçilir. Burada iş hukukuna tabi olunulur ve işveren ile işçi belirli süreli, belirsiz süreli veya kanunda belirtilen diğer türlerde bir iş sözleşmesi düzenler.
E-ticaret yapmak isteyen bir girişimden bahsediyorsak kullanıcı sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme gibi hukuki metinlerle karşılaşılması gerekir.
Girişimcinin müşterilerine bir ürün veya hizmet satışı yapmasını varsaydığımız bir satış sözleşmesine ihtiyaç olunacağı aşikardır. Eğer başka bir firma ile iş yapan girişim varsa konunun mahiyetine göre çeşitli sözleşmeler de karşımıza çıkabilecektir.
Girişime başka bir ortağın geleceğini veya başka bir şirkete ortak olunacağı varsayıldığında bu ortakla da genellikle pay alım veya satım sözleşmesi minvalinde bir sözleşme imzalaması gerekecektir.
sözlesmebaba
Girişiminizi Sözleşmelerle Korumaya Bugün Başlayın!

İletişim ve Danışmanlık Formu

    info@startuplegalist.com | 0212 909 55 30