Sözleşmeler Hukuku

Anasayfa Sözleşmeler Hukuku

Girişimciler ve Startuplar İçin Sözleşmeler Hukuku

İş hayatının vazgeçilmez unsurlarından biri olan sözleşmelerle girişimcilerin karşılaşmaması neredeyse imkansızdır. Sözleşmeler temel olarak tarafların iradesinin uyuşması sonucunda ortaya çıkan hukuki metinler olsa da dengenin sağlanmaması, özellikle yatırım süreçlerinde girişimcilerin belli başlı konulardaki şartları iyi analiz edememesi durumlarında, ne yazık ki girişimci ile yatırımcı arasında ihtilaflara yol açabilmektedir.

girisimciler_startuplar_sözleşmeler_hukuku

Hangi Sözleşmeler Girişimciler İçin Önemli?

Gizlilik Sözleşmesi

Eğer fikrinizi 3. kişilerle paylaşacaksanız kesinlikle GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ imzalayınız.

Term Sheet

Yatırım yapacaksanız veya yatırım alacaksanız TERM SHEET/ ÖN PROTOKOL SÖZLEŞMESİ imzalamanız tavsiye edilir.

Şirket Esas Sözleşmesi & Ortaklık Sözleşmesi

Şirket kuracaksanız, ortaklarla ilişkinizi ve şirketinizin temel esaslarını düzenleyen bir ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ/ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ imzalamanız gerekir.

Hissedarlar Sözleşmesi

Anonim veya limited şirketiniz varsa pay sahiplerinin arasında genellikle HİSSEDARLAR/PAYDAŞLAR SÖZLEŞMESİ imzalanır.

Pay Alım & Satım Sözleşmesi

Şirketinize başka bir ortak alacaksanız veya başka şirkete ortak olacaksanız genellikle PAY ALIM VEYA SATIM SÖZLEŞMESI minvalinde bir sözleşme imzalamanız gerekecektir.

Satış Sözleşmesi

Bir ürün alacak veya satacaksanız SATIŞ SÖZLEŞMESİ’ nin şartlarına dikkat ediniz.

İş Sözleşmesi

İşveren olarak işçi ile aranızda belirli süreli, belirsiz süreli veya kanunda belirtilen diğer türlerde bir İŞ SÖZLEŞMESİ düzenlemeniz gerekir.

Kira Sözleşmesi

Şirketin belli bir merkezi olması gerekir. Genellikle KİRA SÖZLEŞMESİ burada devreye girer.

E-Ticaret Sözleşmeleri

E-Ticaret girişimleri için e-ticaret hukukuna tabi sözleşmeler hazırlanmalıdır.

KVKK Protokolleri

Tüm girişimleri için kişisel verilerin korunması hukukuna tabi sözleşmeler hazırlanmalıdır.
Sözleşmeler Neden Önemlidir?

Sözleşmeler sadece yatırım süreciyle sınırlı olmayıp, üçüncü kişilerle yapılacak gizlilik sözleşmesiyle girişime ilişkin bilgilerin saklı kalmasına yardımcı olduğu gibi, pay sahipleri veya pay devirlerine ilişkin unsurlarıyla girişiminizin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde büyümesine de katkı sunabilmektedir.

Girişimci neredeyse her aşamada sözleşmelerle karşılaşmaktadır ve bu sözleşmelerin iyi analiz edilmesi girişimin sürdürülebilmesi için önem taşımaktadır.

Sözleşmeler Nasıl Düzenlenmelidir?

Girişimcinin masada kaybetmemesi için en çok önem göstermesi gereken adımlardan birisi sözleşmelerdir. Sözleşme taraflar için bu denli önemli konumdayken sözleşmenin tarafların isteklerini tam olarak yansıtması ve mümkün olduğu ölçüde ileride taraflar arasında uyuşmazlığa yer vermeyecek biçimde detaylı şekilde kaleme alınmalıdır.

Sözleşmelerde Nelere Dikkat Edilmelidir?

1-Taraflar Sözleşme Yapmaya Ehil Olmalıdır.
2-Sözleşmenin Konusu, Emredici Hukuk Kurallarına, Kamu Düzenine, Genel Ahlaka ve Kişilik Haklarına Aykırı Olmamalıdır.
3-İrade Beyanları Sağlıklı Olmalıdır.
4-Sözleşmenin Konusu İmkânsız Olmamalıdır.
5- Muvazaa Bulunmamalıdır.
6- Aşırı Yararlanma (Gabin) Bulunmamalıdır.
7-Genel İşlem Koşullarına Getirilen Sınırlara Uyulması Gerekir.
8- Şekle Tabi Sözleşmeler İçin Şekle Uygunluk Gerekir.
9-Sözleşmenin Noterde İmzalanması Avantajdır.
10- Sözleşmenin Taraf Sayısınca Nüshası Hazırlanmalıdır.

İYİ BİR SÖZLEŞME YAPMAMAK NELERE SEBEP OLUR?

Cezai Şartlarla ve Gecikme Cezalarıyla Karşılaşırsınız.

Fikrinizi ve Ticari Sırlarınızı Kaptırırsınız.

Hak ettiklerinizi Yasal Düzende Talep Edemezsiniz.

Cezai Şartlarla ve Gecikme Cezalarıyla Karşılaşırsınız.

Fikrinizi ve Ticari Sırlarınızı Kaptırırsınız.

Hak ettiklerinizi Yasal Düzende Talep Edemezsiniz.

AVANTAJLI BİR SÖZLEŞME NASIL OLUR?

İlk Taslak Sizin Hukukçunuz Tarafından Hazırlandıysa

Cezai Şart ve Gecikme Cezası Karşı Tarafa Yüklenmişse

Vergiler ve Harçlar Karşı Tarafa Yükletilmişse

Sözleşmenin Feshine İlişkin Hükümler Lehinizeyse

Sözleşmeye Aykırılığı Durumları Lehinizeyse

Karşı Taraf Teminat Mektubu veya Kefil Sunmuşsa

Tahkim veya Yetkili Mahkeme Seçimi Lehinizeyse

Sözleşme Yazılı veya Şekil Şartlarına Uygun Yapılmışsa

Sözleşmeler Hukuku Gerekli midir?

Girişimciler için sözleşmeler hukukunun önemine bir örnek vermemiz önem arz edecektir. Öncelikle sıfırdan bir şirket açıldığını düşünelim. Şirketin belli bir merkezi olması gerekir. Genellikle kira sözleşmesi burada devreye girer. Daha sonra ilk işçinizin alınması aşamasına geçilir. Burada iş hukukuna tabi olunulur ve işveren ile işçi belirli süreli, belirsiz süreli veya kanunda belirtilen diğer türlerde bir iş sözleşmesi düzenler.

girisim_yasallik

Girişimcinin müşterilerine bir ürün veya hizmet satışı yapmasını varsaydığımız bir satış sözleşmesine ihtiyaç olunacağı aşikardır. Eğer başka bir firma ile iş yapan girişim varsa konunun mahiyetine göre çeşitli sözleşmeler de karşımıza çıkabilecektir.

 

E-ticaret yapmak isteyen bir girişimden bahsediyorsak kullanıcı sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme gibi hukuki metinlerle karşılaşılması gerekir.

 

Girişime başka bir ortağın geleceğini veya başka bir şirkete ortak olunacağı varsayıldığında bu ortakla da genellikle pay alım veya satım sözleşmesi minvalinde bir sözleşme imzalaması gerekecektir.